Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Förbättringsåtgärd för cyklister, Östra Förstadsgatan

Publicerad:

Som ett led i förbättringen för cyklisterna kommer ett stråk, bredd 2,5 meter, att asfalteras i mitten av Östra Förstadsgatan, delen mellan Glasbruksvägen och Möllaregatan.

Många har inkommit med klagomål om att cykling förekommer på gångbanan. Eftersom gatan är belagd med smågatsten, vilket inte är optimalt att cykla på, görs åtgärden för att förbättra cykelmöjligheterna på gatan.

Arbetet påbörjas den 5 oktober och beräknas vara klart i slutet av november. För att kunna utföra förbättringsarbetet blir det förbjudet att stanna eller parkera fordon på sträckan under utförandetiden.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?