Chans att tycka till om Övre

Publicerad:

Efter att navet för kollektivtrafiken i Trelleborg flyttats från Övre till Centralstationen har arbetet med att utveckla Övre pågått. Nu ställs ett förslag till planprogram ut på samråd.

Den framtida förlängningen av Astrid Lindgrens allé, sett från norr.
Foto: Fredrik Magnusson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Den framtida förlängningen av Astrid Lindgrens allé, sett från norr.

Förslaget innebär en del förändringar för Övre och platserna runt omkring det tidigare busstorget. Bland annat föreslår det att Stadsparken utvidgas åt norr, att en förskola byggs i anslutning till Generationsparken samt att parkeringarna i området i huvudsak samlas till två parkeringshus.

Målsättningen är att Övre i framtiden ska hjälpa till att binda samman staden snarare än att, som idag, utgöra en barriär. Förslaget innebär en ny kvartersstruktur, med gator och hus som binder samman staden på ett nytt sätt.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren har pågått under 2017. Förslaget har hämtat inspiration och idéer från de tre arkitektfirmorna Gehl Architects, Arkitema Architects och Okidoki arkitekter som i början av året tog fram varsitt förslag på hur området kan utvecklas.

Den politiska styrgrupp som arbetat med Övre och Stadsparkskvarteren har beslutat att området ska utvecklas till en grön och småskalig stadsdel.

Förslaget till planprogram behandlades av samhällsbyggnadsnämnden i Trelleborg den 26 september 2017. Det kommer att vara ute på samråd den 9 oktober-6 november. Under denna period har allmänhet, myndigheter och andra sakägare möjlighet att ta del av förslaget och komma med synpunkter på det.

Samråd

Under samrådstiden kommer förslaget till planprogram samt information om hur du kan lämna synpunkter att finnas tillgängligt på följande platser:

Samrådsaktiviteter

Trelleborgs kommun bjuder också in till olika aktiviteter under samrådstiden:

  • Samrådsmöte med information om förslaget, tisdag 24 oktober klockan 18, Parken, Trelleborg.
  • Stadsvandring i planområdet tillsammans med Trelleborgs kommun och Föreningen Gamla Trelleborg, torsdag den 26 oktober klockan 16 samt lördag den 28 oktober klockan 13. Start vid Parken, Trelleborg.
  • Utställning av förslaget i korthet vid den före detta butikslokalen på Övre under hela samrådsperioden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?