Bolagskoncern en fråga för fullmäktige

Publicerad:

När kommunfullmäktige sammanträder på måndag den 16 oktober ska ledamöterna bland annat besluta om bildandet av en koncern för de kommunala bolagen.

Andra ärenden som står på dagordningen inför fullmäktige är förslaget till ny mat- och måltidspolicy, delårsrapport 2 och frågan om kommunen ska ta över Föreningarnas hus.

Däremot står ärendet om sträckningsalternativ för ringväg och östlig hamninfart inte med på dagordningen, utan denna fråga kan åter tas upp i kommunfullmäktige tidigast på sammanträdet i november.

Kommunfullmäktige äger rum i Parken i Trelleborg med start klockan 18. Sammanträdet är öppet för allmänheten, och kan också följas via närradio eller livesänd webb-tv på Trelleborgs kommuns webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?