Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Satsningar och sparkrav i 2018 års budget

Publicerad:

Familjecentral, fortsatt satsning på barn med speciella behov, utveckling av eftergymnasiala utbildningar, trygghetsvärdar samt kultur för äldre. Det här är några av punkterna i den budget som kommunstyrelsens majoritet kommer att lägga fram för beslut i kommunfullmäktige den 27 november.

Förslaget innebär förstärkningar, inte minst på socialnämndens område, men också besparingar på kurser, konferenser och representation.

- Vår målsättning, trots det kärva ekonomiska läget, är att öka kvaliteten inom de viktiga välfärdsområdena, att öka Trelleborgs attraktion för boende, näringsidkare och besökare samt att också framöver ha höga ambitioner när det gäller en hållbar utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson.

Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 20,60 kronor. Det budgeterade resultatet uppgår till drygt 27 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,1 procent av skatter och statsbidrag.

Bland de ambitioner som presenteras i budgetförslaget finns utveckling av förenings- och näringsliv, och fortsatt arbete med Kuststad 2025.

- Kuststad är den kanske största och mest omvälvande förädlingen av Trelleborg som skett i modern tid, säger Torbjörn Karlsson.

Socialnämndens budget förstärks med 56 miljoner för att säkerställa att kvalitet och service består. Den digitala utvecklingen fortsätter och samtliga verksamheter kommer att få någon form av digitalt planeringssystem nästa år. Genomlysningen av hemvårdens organisation kommer att få full verkan nästa år. Den kommer att leda till en mer kostnadseffektiv organisation.

Inom bildningsnämndens område märks satsningar på inkluderande skola för alla, personlig IT-utrustning till alla pedagoger, utveckla samarbetet med högskola och universitet samt översyn av lokalbehoven fram till 2025 med arbetsmiljön i fokus.

Löparbanorna på Östervångsstadion ska rustas upp, nio Trygghetsvärdar kommer att få hela kommunen som arbetsfält, besöksnäringen får extra tillskott och de som bor på kommunens äldreboende ska få fler kulturupplevelser. Också barn och ungdomar omfattas av kulturgarantin.

Sociala hänsyn ska tas vid upphandlingar, friskvårdspengen till kommunens anställda ökar med tjugo procent och vägsamfälligheterna ska få ett större stöd.

1,8 miljoner sparas in på kurser, konferenser och representation, vilket motsvarar femton procent av budgeten.

- Kombinationen av satsningar och ansvarstagande som budgeten innebär gör att vi kan fortsätta utveckla Trelleborg till att bli en framgångskommun på ett långsiktigt hållbart sätt, till fördel för dagens och framtidens trelleborgare, konstaterar Torbjörn Karlsson.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?