Trelleborg nominerat för mod i förändring

Publicerad:

Trelleborgs kommun är nominerad och har gått till semifinal i Guldlänken 2017 som premierar modig och innovativ verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet.

Modet att våga prova nya vägar för försörjningsstöd och att införa processautomatisering har placerat Trelleborgs kommun bland de tolv semifinalisterna som tävlar om utmärkelsen.

2015 var Trelleborgs kommun först ut att införa en e-tjänst för försörjningsstöd vilket ledde till ökad tillgänglighet för den enskilde medborgare och ett effektivare sätt att arbeta för handläggarna. Nästa steg är att automatisera handläggningen av ansökningarna som kommer in digitalt.

- För dig som medborgare innebär det rättssäker och skyndsam hantering av ditt ärende. För oss innebär det att vi kan lägga mer tid och resurser på att hjälpa trelleborgare att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Eleonore Schlyter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Socialförvaltningen har inlett sitt arbete med processautomatisering genom att låta en handläggarrobot utföra vissa administrativa uppgifter. Handläggningen kring beräkning av avgifter inom hemvården har automatiserats och fler processer är på gång att sjösättas.

- Vi ser att allt fler i samhället behöver vårt stöd. Genom att automatisera delar av vårt arbete kan vi arbeta lika rättssäkert som tidigare samtidigt som vi kan frigöra tid som kan användas för att ge stöd åt medborgarna, säger Mikael Karlsson, enhetschef på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Tre av bidragen går vidare till final och vinnaren presenteras på konferensen Offentliga rummet i Sundsvall den 31 maj.

Guldlänken, The Swedish eGovernment Awards, har sedan 1999 stimulerat utvecklingen av svensk offentlig verksamhet genom att årligen lyfta fram de främsta exemplen på innovativt förändringsarbete. Inriktningen har successivt anpassats till aktuella behov och i år premierar Guldlänken särskilt mod i förändring.

Guldlänken arrangeras 2017 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och andra statliga aktörer samt konferensen Offentliga Rummet.

För mer information
Eleonore Schlyter, 0410-73 30 90
Enhetschef, myndighetsprocessen försörjningsstöd
Arbetsmarknadsförvaltningen

Mikael Karlsson, 0410-73 34 19
Enhetschef, teknik och utveckling
Socialförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?