Arkitekternas förslag för Övre är klara

Publicerad:

Nyligen presenterade de tre arkitektfirmorna Gehl, Arkitema och Okidoki sina förslag på hur Övre och Stadsparkskvarteren skulle kunna utvecklas i framtiden.

Visionsbild för framtidens Övre och Stadsbyggnadskvarteren.
Foto: Okidoki! Arkitekter Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Visionsbild för framtidens Övre och Stadsbyggnadskvarteren.

Arkitektkontoren har jobbat med förslagen för platsen i cirka sex veckor. När de färdiga förslagen nyligen presenterades för politiker och tjänstemän stod det klart att arkitekterna till viss del tänkt på liknande sätt.

- De har alla tagit fasta på att försöka skapa en småskalig stadsdel, även om det såklart finns skillnader i förslagen, både övergripande och mindre saker, säger Fredrik Magnusson, projektledare för Övre och Stadsparkskvarteren.

Olikheterna visar sig bland annat i hur man tänkt kring en eventuell utökning av de gemensamma grönytorna som Stadsparken och Generationsparken, placering av ny förskoleverksamhet och skapandet av nya offentliga mötesplatser i området.

- Det är intressant att se hur de olika kontoren har ritat för att stärka förlängningen av Astrid Lindgrens Allé som ett stråk från havet, genom hela området och upp till Hedvägen och lasarettet, säger Fredrik Magnusson. Det är ett stråk som kommer binda samman Trelleborg på ett nytt sätt och som vi tror mycket på.

Han är nöjd med resultatet och kommer nu att jobba vidare genom att ta fram ett planprogram för platsen.

- Planprogrammet kommer att visa hur platsen som tidigare varit en barriär istället kan bidra till att binda samman staden, säger Fredrik Magnusson.

Allmänheten kommer att få möjlighet att ställa frågor kring arkitektförslagen och områdets framtid på plats på Övre i samband med cykelexpressvägens invigning den 22 april.

Mer om arkitektförslagen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?