Trelleborg en programpunkt på digitaliseringskonferens

Publicerad:

Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen föreläste under måndagen på konferensen Samverkan kring digitalisering i Skåne.

Mikael Karlsson och Eleonore Schlyter föreläser på konferensen Samverkan kring digitalisering på Kommunförbundet Skåne.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Mikael Karlsson och Eleonore Schlyter föreläser på konferensen Samverkan kring digitalisering på Kommunförbundet Skåne.

Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan tidigare en e-tjänst för försörjningsstöd och nu jobbar man med att automatisera handläggningen av ansökningarna som kommer in digitalt.

- Trelleborgs kommun ligger i framkant när det gäller de här frågorna. Det största steget att ta är att ändra förhållningssätt och att våga prova nya sätt att arbeta, säger Eleonore Schlyter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Socialförvaltningen arbetar med processautomatisering av vissa administrativa uppgifter. Handläggningen kring beräkning av avgifter inom hemvården har redan automatiserats och man tittar även på andra processer som ska effektiviseras med hjälp av ny teknik.

- Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025 men bara två av tio tycker att kommuner och landsting i dag lever upp till deras digitala förväntningar. Vi behöver använda digitaliseringens möjligheter mycket mer för att möta olika samhällsutmaningar, säger Mikael Karlsson, enhetschef på socialförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Kommunförbundet Skåne och SKL arrangerar konferensen som är ett led i arbetet med digitaliseringssamverkan i Skåne. Konferensen kretsar kring digitalisering som den viktigaste förändringsfaktorn i samhället och vänder sig till kommunledningar, verksamhetschefer och referenspersoner för digitalisering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?