Trelleborg åter på plats i Almedalen

Publicerad:

När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgana. Så är titeln på det seminarium som Trelleborgs kommun kommer att hålla i Almedalen i Visby i år. Tisdagen 4 juli blir Trelleborgs dag i vimlet i den gamla Hansastaden, och ämnena för dagen är digitalisering och infrastruktur.

Trelleborgs kommun bjuder in till seminarium under Almedalsveckan.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgs kommun bjuder in till seminarium under Almedalsveckan.

Digitala tjänster och robotisering leder till en mer effektiv och medborgarvänlig service. Tid frigörs som verksamheterna i stället kan använda till att ge stöd åt medborgaren. På så sätt blir fler personer självförsörjande och kommer ut på arbetsmarknaden samt lever ett självständigare liv. Det är bakgrunden till valet av tema för Trelleborgs deltagande. Tidigare år har det handlat om arbetsmarknadsfrågor ur olika perspektiv, infrastruktur och förra året - flyktingmottagandet hösten 2015.

Så här beskriver Trelleborg sitt seminarium i det officiella programmet:

Svensk samhällsservice står inför stora utmaningar. De grupper som är i behov av kommunal service ökar volymmässigt i snabbare takt än resurserna som ska tillgodose behoven. En modern offentlig sektor behöver därför tänka annorlunda och tänka nytt. Trelleborgs kommun har modet att anta den kommande samhällsutmaningen med hjälp av en robot. Trelleborgs kommun har genom arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fasta på detta och tar hjälp av en handläggarrobot för att automatisera vissa delar av sina processer som rör till exempel handläggning av ekonomiskt bistånd, beräkning av avgifter inom hemvården och ansökan om trygghetslarm. I Trelleborgs kommun är vi övertygade om att det avgörande för att lyckas är vilket förhållningssätt som styr och hur organisationen är uppbyggd. För att bevara kvaliteten i en verksamhet i förändring krävs mod att tänka i nya banor och att prova nya sätt att arbeta. Vi vågar ta hjälp av en robot. Vågar du?

I paneldiskussionen ingår Ola Johnsson och Cecilia Lejon, arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun, Maria Staf och Mikael Karlsson, socialförvaltningen Trelleborgs kommun samt representanter från Vinnova och SKL.

Seminariet hålls i Spekcsrum 7 i Visby mellan klockan 15 och 16 den 4 juli.

En timme senare, klockan 17, startar Möjligheternas kuststad där Trelleborgs kommun bjuder in till mingel. Här kommer bland annat kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson och kommundirektör Fredrik Geijer presentera planerna för det stora stadsutvecklingsprojekt som sjösatts i Trelleborg.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?