Klartecken för nya bostäder i östra Skegrie

Publicerad:

Det är fritt fram för att bygga 200 nya bostäder i östra Skegrie. Det står klart efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att det inte finns skäl att ta upp grannarnas överklagan mot nya detaljplanen.

Den nya detaljplanen för östra Skegrie ger förutom 200 bostäder även möjlighet till förskola, skola och idrottshall. Det ingår dessutom planer på ett centrum med olika verksamheter, och ett torg som knutpunkt i området. Bostäderna som planeras är flerbostadshus, radhus och friliggande villor.

Fler bostäder i norra Snarringe

I anslutning till detaljplanen för östra Skegrie finns en plan för norra Snarringe med 25 nya bostäder. Där finns även planer på utbyggd gång- och cykelväg mellan Skegrie och Snarringe.

Mer information om projektet:
Läs mer om projektet för östra Skegrie

Hjälpte informationen på den här sidan dig?