Klarar du vattenförsörjningen?

Publicerad:

Se över ditt vatten! Den uppmaningen kommer från såväl Trelleborgs kommun som statliga myndigheter. Anledningen är de låga grundvattennivåerna som redan lett till bevattningsförbud i delar av landet.

- Det är ingen fara för det kommunala vattnet, här är tillgången god, säger Daniel Wargren, VA-chef i Trelleborgs kommun. Däremot uppmanar vi alla som har privat brunn eller borra att se över sitt behov och försörjning av vatten.

SGU, Statens geologiska undersökning, gör bedömningen att grundvattennivåerna kommer att fortsätta att sjunka de närmaste månaderna i större delen av Götaland, Svealand och sydöstra delen av Norrland. Det innebär att det kan komma att handla om rekordlåga nivåer.

- I de stora grundvattenmagasinen bedöms att det krävs mycket stora nederbördsmängder för att nivåerna ska stiga, säger Bo Thunholm på SGU. Även om det skulle komma stora mängder nederbörd kan det ta lång tid innan nivåerna återhämtar sig.

Trelleborg i likhet med samtliga övriga kommuner i Skåne anses ha grundvattennivåer under det normala. De kommuner som har nivåer mycket under det normala kan komma att få problem med tillgången på vatten. Det gäller bland annat Gotland, stora delar av Småland, Mälardalen och östra delen av Svealand.

- Grundvattennivåerna i den delen av akvifären där Trelleborgs kommun tar ut sitt vatten synes opåverkade och därför torde inte den kommunala vattenförsörjningen påverkas, säger Daniel Wargren.

- De ytligare vattenförekomsterna, där många av de enskilda, grävda, brunnarna finns kan däremot komma att påverkas.

Vad kan då den enskilde ägaren av en brunn göra för att trygga sitt vatten?

Kortsiktiga lösningar vid sinad brunn

  • Fyll på vattendunkar hos grannar om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn.
  • Kontakta Trelleborgs kommun för uthyrning av brandpost för tillgång till vattenpåfyllning av kärl via de kommunala ledningarna.
  • Kontakta ett privat företag som kan hjälpa till att fylla på brunnar med nytt vatten (sök på gula sidorna eller via sökmotor på internet). Försäkra er om att det är livsmedelsklassat vatten som levereras. Det finns också en viss risk att det blir grumligt vatten eftersom vatten i brunnen egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån, samt att vattnet läcker ut ur brunnen igen.

Långsiktiga lösningar vid sinad brunn

Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så man bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.

Mer information finns på SGU:s webbplats www.sgu.se

Grundvattennivåerna i den delen av akvifären där Trelleborgs kommun tar ut sitt vatten synes opåverkade och därför torde inte den kommunala vattenförsörjningen påverkas. De ytligare vattenförekomsterna, där många av de enskilda brunnarna finns (grävda), kan komma att påverkas.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?