Anneli Hulthén på kommundialog i Trelleborg

Publicerad:

Bostadsbyggande och integration av nyanlända diskuteras när landshövding Anneli Hulthén på tisdag 9 maj besöker Trelleborg under vårens kommundialoger som omfattar Skånes samtliga 33 kommuner.

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.
Foto: Nils Bergendal Licens: © Copyright Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Besöken är en fortsättning på den kommundialog Anneli Hulthén inledde i höstas, då hon bjöd in samtliga kommunledningar till diskussioner i Länsresidenset i Malmö.

­– Jag ser fram emot att få diskutera Skånes viktigaste utvecklingsfrågor med kommunerna. Skåne är ett län med goda framtidsutsikter. Men vi står inför stora utmaningar och dem måste vi lösa tillsammans i dialog mellan stat, kommuner och region, säger Anneli Hulthén.

Landshövdingen och kommunledningen för Trelleborgs kommun diskuterar bland annat bostadsbyggande och integration/mottagande av nyanlände. Under mötet görs ett studiebesök i hamnen där projektledaren Charlotte Lindström berättar om Kuststad 2025.

Medier är välkomna att delta i studiebesöket i hamnen, ca 9.00-9.30 vid Utsiktsberget i hamnens sydvästra del.

För mer information:
Kontakta stabshandläggare Karin Fransson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 13 31 eller kommunikationschef Ingrid Wall, Trelleborgs kommun, 0708-817 131.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?