Trelleborgs kommun klättrar 25 platser

Publicerad:

Trelleborgs kommun klättrar inte mindre än 25 platser i den årliga rankningen av miljöarbetet i Sveriges 290 kommuner.

albäcken före restaurering
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika albäcken före restaurering

Med placering nr 43 (68 i fjor) hamnar kommunen även på 6:e plats i Skåne och som nr 2 bland landets 51 pendlarkommuner, efter Sigtuna. Nr 43 totalt är kommunens bästa placering hittills. Helsingborg tog förstaplatsen. Trelleborgs kommuns arbete med skarpa klimatmål, strategisk klimatanpassning, hållbara transporter, förbättrad avfallshantering, giftfri förskola samt ekologisk mat tillhör de områden där kommunen gör bra ifrån sig.

Det är tidskriften/webbplatsen Aktuell Hållbarhet som varje år sedan 2009 rankar miljöarbetet i Sveriges 290 kommuner.

Rankningen bygger dels på ett antal riktade frågor, dels på statistisk från andra håll (Boverket, Ekomatcentrum, Svenskt Vatten m fl).

Syftet med enkäten är att belysa kommunernas miljöarbete och skapa debatt kring olika aktuella frågor. Frågorna kan därför variera från år till år.

En helt ny fråga för i år är hur kommunerna arbetar med Agenda 2030 och de Globala målen. Här har Trelleborgs kommun i likhet med många andra kommuner svarat att man inväntar en nationell handlingsplan att utgå från, innan man tar fram den lokala. Arbetet med Agenda 2030 tog likväl sin början redan 2016 då Avdelningen för hållbar utveckling på kommunen arrangerade tre informationsträffar för allmänheten kring ekosystemtjänster, jämställdhet och de globala målen generellt. Kommunens antog en hållbarhetspolicy så sent som i juni och Agenda 2030-arbetet blir en del av arbetet att fortsätta tillämpa denna policy.

Trelleborgs kommun arbetar aktivt med hållbara och fossilbränslefria transporter. Bland annat har en supercykelled till Centralstationen invigts under året och inom hemtjänsten och på andra håll i den kommunala verksamheten har tjänstecyklar börjat ersätta bilar. Avfalls- och vattenhantering är också föremål för strategiskt arbete. Fler hushåll har fått möjlighet att sortera ut sitt matavfall under året.

Inom naturområdet arbetar kommunen fortsatt med att utveckla Albäcksområdet liksom fler av kommunens små naturpärlor där man kontinuerligt söker externa medel, s k LONA-pengar.

En snorkelled är etablerad i Skåre där även ett marint reservat inrättats. Arbete med havsplanering pågår i ett projekt tillsammans med grannkommuner. Marint arbete ställer rakningen dock inga frågor om, sannolikt eftersom inte alla kommuner är kustkommuner.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?