Trelleborgs jobb med nyanlända tema i Almedalen

Publicerad:

Trelleborgs metod att arbeta med nyanlända kommer att uppmärksammas i Almedalen. På tisdag i nästa vecka, 4 juli, kommer arbetsmarknadschefen Ola Johnsson att delta i ett seminarium som arrangeras av regeringens Delegation för unga och nyanlända till arbete, Dua.

Rubriken för seminariet som tar sin början klockan 11.15 på St Hans plats 1 i Visby, är Hur gör man för att nyanlända ska lyckas med sin gymnasieutbildning och arbetsmarknadsetablering? 9 av 10 får aldrig chansen. Hur ska fler unga nyanlända klara gymnasiet?

- Av de rekordmånga som anlände till Sverige under 2015 var majoriteten mycket unga. Etablering på svensk arbetsmarknad kräver i praktiken minst en gymnasieexamen. Trots det fullföljer få av de nyanlända unga sina gymnasiestudier före 25 års ålder. Hur ska vi göra gör att ändra detta? Säger Susanne Zander som är koordinator på Dua.

Gymnasieskolans språkintroduktionsprogram är på många orter numera det största programmet och Skolverket redovisar att bara nio procent övergår till nationellt program fyra år efter påbörjad utbildning. En del görs dock på lokal nivå, och Dua lyfter fram Trelleborg och Gävle som exempel på detta.

I Gävle har alla kommunala förvaltningar och Arbetsförmedlingen gått samman om att samtliga nyanlända innan 25 års ålder ska ha uppnått kunskap nog för att etablera sig på arbetsmarknaden. I Trelleborg har kommunen fattat ett principbeslut att alla nyanlända ska klara av sin gymnasieutbildning.

Under seminariet delar de båda kommunerna med sig av sina erfarenheter. I den följande paneldiskussionen deltar också representanter från SKL, Sveriges kommuner och landsting, Arbetsmarknadsdepartementet samt Skolverket.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?