Rätt fokus ska ge snabbare etablering

Publicerad:

Trelleborgs kommun har beviljats medel från Länsstyrelsen för att starta upp och utveckla arbetsmarknads- och samhällsorientering (ASO) för nyanlända i egen regi.

- Vi ser stora vinster för både individen och samhället att kunna erbjuda ASO som är förankrad i lokal värdegrund och lokalt arbets- och samhällsliv. Vi utgår alltid från att alla kan och vill bidra till sin egen och samhällets utveckling – våra snabba insatser underlättar detta, säger Viktoria Hansson, etableringskoordinator i Trelleborgs kommun.

Idag erbjuder Trelleborgs kommun Samhälls- och Hälsoorientering genom Länsstyrelsens samverkansprojekt. Målet med den lagstadgade samhällsorienteringen är att nyanlända ska få kunskap om mänskliga rättigheter, grundläggande svenska och demokratiska värderingar.

När Trelleborgs kommun anordnar ASO i egen regi kommer både innehåll och struktur förändras och ha fokus på arbete från dag 1:

  • Fokus på etablering och arbetsmarknad i alla delar
  • CSR-insatser varje vecka, teori kopplat till praktik
  • Löpande intag varje vecka, vilket ger kortare väntetid
  • Det lokala konceptet kommer nå ut till en bredare målgrupp
  • Ökat antal timmar; från 85 timmar till över 100 timmar

Länsstyrelsen bedömer insatsen som intressant ur ett regionalt perspektiv, i synnerhet är det etablerings- och arbetsmarknadsperspektivet som de är intresserade av. Representanter från Trelleborgs kommun kommer att dela med sig av erfarenheterna av ASO i gemensamma spridningskonferenser och referensgruppsmöten kring samhällsorientering i Skåne.

För mer information:
Viktoria Hansson, 0410-73 30 80
Etableringskoordinator, Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?