Rapporterna om ringvägen klara

Publicerad:

Konsultrapporterna om möjliga placeringar av ringväg och östlig hamninfart är klara. I rapporterna gås samtliga alternativ och deras påverkan på olika värden genom.

Det är konsultfirmorna WSP, Tyréns och Norconsult som står bakom rapporterna.

I sina utredningar har konsulterna tittat på möjliga placeringar av vägen mellan väg 108 och väg 9 samt anslutningen till hamnen och ett truck- och incheckningscenter öster om staden.

Samtliga placeringsalternativ beskrivs i rapporterna utifrån sin påverkan på landskap och naturmiljö, kulturmiljö, barriäreffekter, vattentäkter och vattenskyddsområden, risk med avseende på farligt gods, buller, fastighetsjuridik, geoteknik, konstbyggnad, ledningsomläggningar, framtida utvecklingsmöjligheter för staden och ekonomi.

Rapporterna utgör beslutsunderlaget i frågan om vägens placering. Beslut väntas tas av kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige i september 2017.

Läs mer om ringvägen och det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025: www.trelleborg.se/kuststad2025.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?