Framgångsrikt projekt för fler etablerade Trelleborgare fortsätter 2018

Publicerad:

Kommunens arbete med att kartlägga och etablera unga mellan 15-25 år som varken arbetar eller studerar kommer under 2018 att intensifieras och breddas.

Ett särskilt fokus kommer fortsatt att ligga på unga 16-19 år inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Detta meddelas sedan arbetsmarknadsförvaltningen beviljats drygt 1 miljon kronor för förlängning av projektet One Touch av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

I förlängningen av projektet, som går under namnet Two Touch, kommer ungdomar fortsatt att erbjudas den breda service som finns inom kommunen, men med ett ännu tydligare arbetsmarknads- och studiefokus.

- Tack vare lärdomarna som vi har dragit av One Touch kommer vi att kunna leverera en högre pricksäkerhet och en bättre kvalitet. I förlängningen kommer resultatet av projektet att bli en vinst för både individ och samhälle, säger Ola Johnsson, arbetsmarknadschef på arbetsmarknadsförvaltningen.

Under perioden mars-maj 2017 har One Touch och arbetsmarknadsförvaltningen kontaktat samtliga ungdomar inom KAA inom 24 timmar (drygt 150 ungdomar), man har gjort uppemot 100 hembesök och har hittills kunnat registrera och avsluta 72 ungdomar som aktiva i antingen arbete eller studier. Uppemot 20 ungdomar har skrivits in på arbetsmarknadsförvaltningen och ett flertal unga har därutöver regelbunden, individuell kontakt med de två projektassistenter som arbetar på halvtid i projektet.

Under 2017 har Arbetsmarknadsförvaltningen i samverkan med TFF- en kraft i samhället arbetat aktivt med uppsökande verksamhet för målgruppen. Trelleborgs FF kommer även i Two Touch att vara den drivande föreningen.

- Att fortsätta att arbeta aktivt med unga i Two Touch är viktigt för oss. Genom föreningstillhörighet och sammanhållningen som skapas kring en föreningsaktivitet så blir unga snabbare en del i samhället. Vi har också ett stort nätverk i näringslivet som kan komma ungdomarna till gagn, säger Mattias Kronvall som är klubbdirektör i TFF.

I One Touch har man utvecklat ett arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet i föreningslivet, det arbetet kommer att fortsätta i Two Touch med syftet att skapa nya kontaktvägar och ge bättre möjligheter för målgruppen. Sedan starten i mars har 158 ungdomar deltagit i fredagssatsningen Öppen hall där olika föreningar öppnar upp runtom i kommunen och bjuder in till aktiviteter.

- Etablering är inte bara arbete och/eller studier. Det är minst lika viktigt att vara etablerad i civilsamhället och där gör föreningslivet stor skillnad – något som vi jobbar mycket med i Trelleborg, säger Martin Hansson, enhetschef på fritidsförvaltningen.

Under 2018 kommer det att finnas utrymme i budgeten för att anställa två personer på heltid.

- Vi ska bli bäst i landet på att få ut ungdomar i studier eller arbete med hjälp av det breda kontaktnätverk som vi har i näringsliv, organisationer och andra verksamheter i kommunen, säger Ola Johnsson.

För mer information:
Ola Johnsson, arbetsmarknadschef, arbetsmarknadsförvaltningen, 0708-81 70 81
Mattias Kronvall, klubbdirektör TFF, 0709-18 83 20
Martin Hansson, enhetschef fritidsförvaltningen, 0708-81 79 06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?