På väg mot fossilbränslefritt

Publicerad:

All el i Trelleborgs kommun är fossilbränslefri, kommunens lokaler värms upp till 75 procent fossilbränslefritt. Hemtjänstpersonal åker cykel och sopbilar drivs med HVO – ett slags biodiesel. Trelleborgs kommun är på god väg att bli en fossilbränslefri kommun!

- Inom el och uppvärmning är vi i stort sett i mål med vårt arbete, medan vår stora insats framöver handlar om att även nå fossilbränslefrihet med transporter och tjänsteresor, konstaterar projektledaren Anitha Ljung.

Under 2016 har den förnybara biodieseln HVO börjat användas ibland annat kommunens sopbilar och därmed har andelen förnybart fordonsbränsle ökat. Ett annat exempel på fordonsbyte är samhällsbyggnadsförvaltningens nya mätbuss som drivs med el. Vanlig diesel är fortfarande det dominerande bränslet i Trelleborgs kommuns fordonsflotta. Därefter kommer Ecopar A, ett bränsle som tillverkas av fossila råvaror men som genererar något lägre koldioxidutsläpp än konventionell bensin och diesel.

Nya riktlinjer för kommunens tjänsteresor antogs 2016. Vid lokala resor prioriteras cykel och buss, vid resor i Skåne tåg och buss. Ett arbete har också påbörjats med att få fler resefria möten. Under 2016 köptes 143 tjänstecyklar in till personalen. Ett 100-tal av dem rullar inom hemtjänsten och bidrar till färre körda kilometer med bil i tjänsten.

Trelleborg arbetar sedan 2016 intensivt tillsammans med nio andra skånska kommuner för att bli fossilbränslefri. En färsk uppföljning av resultatet visar att 100 % av all el, 75 % av uppvärmningen och 40 % av drivmedlen är fossilbränslefria. Kommuner som deltar är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höör, Hässleholm, Lund, Kristianstad, Malmö, Tomelilla och Trelleborg.

En stor utmaning för samtliga kommuner är att ställa om till förnybara fordonsbränslen och fossilfria tjänsteresor, ett arbete som kan handla om allt från upphandling av gasbilar till satsningar för att påverka medarbetarnas resvanor.

Rapport med uppföljning för 2016 finns på www.lansstyrelsen.se/skane/fbfk

Kommunerna har som mål att 100% av den inköpta elen, 90% av uppvärmningen och 50% av drivmedlet till kommunens fordon ska vara fossilbränslefria.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?