Alternativ för ringväg och hamninfart klara

Publicerad:

Konsulterna som under våren jobbat med att ta fram möjliga placeringar av en ringväg och östlig hamninfart kan nu presentera ett antal olika alternativ. I höst väntas kommunfullmäktige fatta beslut om vilket av alternativen som Kuststad 2025 ska arbeta vidare med.

Totalt finns tre alternativ på norra sträckan, tre mellan rättspsyk och väg 9 samt fyra för hamninfarten söder om väg 9.
Foto: Ie Urde Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Totalt finns tre alternativ på norra sträckan, tre mellan rättspsyk och väg 9 samt fyra för hamninfarten söder om väg 9.

Det är Tyréns, WSP och Norconsult som under våren arbetat med att ta fram olika alternativ för var ringvägen mellan väg 108 och väg 9 samt den anslutande infarten till Trelleborgs Hamn ska placeras.

Arbetet har resulterat i tre möjliga placeringar mellan väg 108 och rättspsyk, tre mellan rättspsyk och väg 9 samt fyra olika varianter för trafik till och från hamnen. Alla alternativ finns markerade i bilden ovan.

- Förutom påverkan på befintliga fastigheter måste också andra störningar, trafiksäkerhet och framkomlighet, natur- och kulturmiljö och kostnaderna vägas in i beslutet. Jag har förståelse för de fastighetsägare vars hus riskerar att påverkas av ringvägen, men målsättningen är att vägen ska påverka så få som möjligt, så lite som möjligt, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande.

WSP och Tyréns har tittat på alla alternativ utifrån just dessa kriterier och sammanställt för- och nackdelar med respektive placering. Under arbetets gång har ett par alternativ sållats bort.

De två konsulterna har också samarbetat för att binda samman de olika alternativen med varandra. Norconsults uppdrag har varit att har kartlägga hur vägplaceringarna fungerar tillsammans med den planerade utvecklingen av östra verksamhetsområdet till Business center Trelleborg.

Inom kort är alltså rapporterna helt färdiga, men redan nu har processen med att kommunicera förslagen med närboende, företagare och allmänhet satts igång. Den 19 juni arrangeras en drop in-informationsträff för allmänheten på Parken. Då kan man besöka olika stationer och ställa frågor om exempelvis trafiksäkerhet, natur- och kulturmiljö, intrång och Kuststad 2025 som helhet.

Efter sommaren hamnar ärendet hos kommunfullmäktige som i september väntas fatta beslut om vilket av vägalternativen som projektet ska arbeta vidare med.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?