Information från VA-avdelningen

Publicerad:

Flera fastighetsägare har på kort tid kontaktat Trelleborgs kommun efter att rörbrott i enskilda fastigheter uppkommit.

Fastighetsägarna har kontaktat kommunen för att få råd samt för att få vattenmätarna utbytta. Personal från VA-avdelningen har besökt de drabbade fastigheterna och kunnat konstatera att det är identiska skador, där visst samband föreligger med installationer utförda mellan åren 2004 och 2007. Det som inträffat är att inkommande rördel till vattenmätarkonsolen har gått rakt av. Ett sådant rörbrott kan tyda på att materialet är undermåligt alternativt att montaget skett på ett felaktigt sätt.

Vattenmätaren eller ett vattenmätarbyte har inget med skadan att göra då vattenmätarkonsolens funktion är att säkerställa att fastighetens rörinstallation inte påverkas vid ett byte av mätaren. Flera kunder har önskat att få sin vattenmätare utbytt men detta har ingen funktion och skyddar inte fastigheten mot översvämningar då felet inte sitter i vattenmätaren.

Den som är orolig rekommenderas att kontakta en auktoriserad rörläggare för en bedömning om det är något fel på installationen. Alternativt kontakta leverantören av vattenmätarkonsolen för att få råd. I de drabbade fastigheterna är konsolerna tillverkade av Beulco.

Då Trelleborgs kommun inte äger konsolen eller annat i installationen (det är enbart vattenmätaren som är kommunens egendom) får respektive fastighetsägare själv stå för eventuella kostnader som kan uppkomma.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?