Ett steg närmare Sjöstaden

Publicerad:

Kommunfullmäktige sa ja i maj och nu tillstyrker även regeringen att Trelleborgs Hamn AB lämnar in en ansökan om bidrag för att kunna slutföra den påbörjade hamnflytten.

Beskedet att regeringen tillstyrker en ny bidragsansökan i EU:s Blending Call kom i slutet av förra veckan. Det innebär att Trelleborgs Hamn kommer att vara med och söka om bidrag på en miljard euro från EU:s Connecting Europe Facility (Transeuropeiska transportnätet). Denna gång ansöker Trelleborgs Hamn om att få bidrag till hela den fortsatta utbyggnaden av hamnen som ska vara klar 2023.

I sin ansökan har hamnbolaget bland annat med investeringskostnader för att bygga tre nya färjelägen (nummer 11, 12 och 13), en ny handelskaj (läge 14) incheckning i den nya delen av hamnen samt en östlig hamninfart. Även utfyllnad och färdigställande av uppställningsytor ingår i ansökan.

Den totala kostnaden för att färdigställa utbyggnaden av hamnen beräknas till cirka 1,3 miljarder kronor och hamnens önskemål är ett möjligt bidrag på 20 procent på investeringsbeloppet som i denna etapp är cirka 260 miljoner kronor.

Såväl hamnens flytt åt sydost som en ny östlig hamninfart är förutsättningar för att Trelleborgs kommun ska kunna skapa nya stadsdelar i de västra delarna av befintlig hamn. Genom att flytta hamnverksamheten och godstrafiken skapas möjlighet att bygga attraktiva stadsdelar där bostäder, produktion och rekreation blandas i ett havs- och kollektivtrafiknära läge.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?