Näringslivsutskottet besöker Bergkvara Buss

Publicerad:

Näringslivsutskottet fortsätter på den inslagna vägen att hålla sina möten ute hos företagen. Måndag 30 januari, är mötet hos Bergkvara Buss AB i Västra verksamhetsområdet.

Besöket hos Bergkvara Buss inleds med rundvandring på anläggningen och information om företaget. Sedan tar det formella mötet vid och bland annat den nya näringslivspolicyn kommer att diskuteras.

- Företagsbesök är bra sätt för samtal mellan företrädare för näringslivet och kommunen. Vi får möjlighet att få insikt i olika företags villkor och branscher. De ger möjlighet till respons på det som är bra och vad vi kan utveckla, säger näringslivschef Ulf Bingsgård.

Förra mötet var första gången det nya konceptet testades. Då besökte näringslivsutskottets ledamöter Restaurang Strandgatan 32 by Dannegården, hotell Dannegården och Fastighets AB Ivholt.

- Det var ett mycket uppskattat och intressant besök, både för ledamöterna i utskottet och för företagarna. Inspirerande och givande diskussioner kom till stånd, berättat Ulf Bingsgård.

En gång i månaden kommer företag besökas av näringslivsutskottet. Under 2017 är möten hos följande företag hittills inplanerade: Reppu Montage och Svets AB i februari, butiker i Valengallerian i mars, AM Rental AB i april, EA Installationer AB i maj, Prestando AB i juni, KLS Ugglarps i september, Woody Bygghandel AB i oktober och Larssons begravningsbyrå & juridik AB i november.

Näringslivsutskottet består av ordförande Bertil Larsson (SÖS), kommunalråd Torbjörn Karlsson (S), Mats Sjöslätt (C), Lars Mikkelä (M) och Henrik Silfverstolpe (L). Med på besöken finns näringslivschef och olika företrädare för de olika förvaltningarna.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?