Fritidsnämndens hundralista

Publicerad:

Enligt fritidsnämndens idrotts- och fritidspolitiska mål finns en aktivitetsplan och hundralista med hundra åtgärder kopplade till målen. Följ vår lista under året för att se en del av vad kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med!

Fritidsnämnden besöker Köpingeområdet 12 december 2016
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fritidsnämnden besöker Köpingeområdet 12 december 2016

Hundralistan ska tydliggöra aktiviteter och verksamhet som bedrivs inom fritidsnämndens område.

Fritidsnämndens hundralista (PDF-dokument, 55 kB)

Prioriteringar enligt idrotts- och fritidspolitiska mål

  • Anläggningar och mötesplatser
  • Öppenhet och tillgänglighet
  • Samverkan och utveckling

Respektive prioritering är uppdelad per enhet; Badhuset inklusive Friluftsbadet, Fritidsenheten, Idrottsenheten och Ungdomsenheten. Aktiviteter som ännu inte är påbörjade markeras med rött. Pågående aktiviteter är gulmarkerade och allt som är klart markeras med grönt.

Aktuell hundralista gäller 2017 - 2018. Sista punkten på listan blir att utveckla och arbeta fram en ny hundralista för 2019-2020.

Hundralistan togs fram vid workshop med fritidsnämnden 6 december 2016 och uppdateras efter varje kommande fritidsnämndssammanträde.

Visste du att

Trelleborgs kommun satsar 60 miljoner årligen på föreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Det är vi stolta över!

Samarbete och samverkan är en nyckel till framgång!

Utan våra breda kontaktnät och samarbete med den ideella sektorn, näringsliv och andra aktörer skulle vi inte nå framgångar. Vi samarbetar och samverkar också dagligen med kommunens alla förvaltningar och bolag vilket är en förutsättning för att lyckas.

Januari

När 2017 inleds är följande aktiviteter påbörjade:

Anläggningar och mötesplatser

Sandlåda med solskydd på friluftsbadet. Klart! Ny lokal för kampsport. Resultattavla till Vångavallens C-plan. Färdigställa ny infart och parkering intill Snarringe IP. Ny ismaskin.

Öppenhet och tillgänglighet

Höja nyttjandegrad i Föreningarnas Hus. Utveckla det förebyggande arbetet genom USSP. Fritidsgård för unga med funktionsvariation. Klart!

Samverkan och utveckling

Delta i upphandling av nytt boknings- och bidragssystem isamverkan med SKL och andra kommuner. Samverkan med den ideella sektorn i integrationsarbetet. Skapa en app för fritidsgårdarna.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?