Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Från rebell till modell

Publicerad:

12 kommuner har anmält intresse att delta i utvecklingsprojektet Trelleborgsmodellen där Trelleborgs kommun kommer att leda ett förändringsarbete kring arbetsmarknadsfrågor, försörjningsstöd och ensamkommande barn och unga.

Trelleborgs kommun har beviljats 1, 3 miljoner kronor av Vinnova för att i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sprida och införa Trelleborgsmodellen. Under torsdagen samlas de intresserade kommunerna för ett första möte för att ta del av upplägg och innehåll i projektet.

- Vi har ett arbets- och förhållningssätt som väcker stort intresse bland andra kommuner runt om i Sverige, säger Cecilia Lejon förvaltningschef i Trelleborgs kommun. Efter att under många år har varit något av en rebell inom området går vi nu över i en ny fas där vi står modell.

- Modellen kommer stå som grund för de kommuner som deltar i projektet, sen kommer varje kommun att behöva anpassa till sin verklighet för bästa genomslag säger Eleonor Schlyter, projektsamordnare för arbetet.

Utöver att de deltagande kommunerna förväntas ha en driftsatt produktionsapparat vid projektets målgång i mars 2018 är syftet även att prova modellen för interkommunalt lärande något som både SKL och Vinnova är intresserade av.

- Nu har berörda kommuner till den 9 februari på sig att inkomma med slutligt ställningstagande för sitt deltagande och därefter kör vi igång med en första lärträff på plats i Trelleborg i början av mars, säger Cecilia Lejon.

För mer information:
Cecilia Lejon, 0410-73 34 33
Förvaltningschef, Trelleborgs kommun

Eleonore Schlyter, 0410-73 30 90 
Projektsamordnare Trelleborgsmodellen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?