Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Första mötet för kommunstyret

Publicerad:

På onsdagsmorgonen, 11 januari, samlas Trelleborgs kommunstyrelse för att begå årets första möte. Innan själva sammanträdet drar igång ska politikerna få en dragning i två aktuella ärenden - Leader och den nyligen genomförda SCB-undersökningen.

Som alltid vid ett årsskifte har en rad av ärenden formell karaktär, bemyndigande att teckna avtal, anvisningar, uttag och insättningar.

Bland övriga ärenden finns frågan om förutsättningar för en familjecentral i Trelleborg, en remiss om Sydkustleden, ökad insyn i partiers finansiering. Ett medborgarförslag vill placera en Pågatågsstation i Västra Vemmerlöv. Trelleborgs hamn skänker den gamla tågfärjeportalen till kommunen som gåva till 150-årsfirandet. Tidplan för budgetarbete, delegationsordning, riktlinjer och policy för exploateringsavtal och kommunala markanvisningar är andra ärenden på agendan. Ett handlingsprogram för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande ska behandlas, liksom ett medborgarförslag om tjänstetillsättningar och en revidering av tekniska nämndens reglemente.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?