Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ett steg närmare en ny hamninfart

Publicerad:

Den 18 januari påbörjas utredningen som ska kartlägga förutsättningarna för de alternativa placeringarna av den nya östliga hamninfarten. Det är konsultföretaget Tyréns som ska utföra uppdraget.

Stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025 har för 2017 beviljats 5,25 miljoner kronor till det inledande arbetet med att utveckla Trelleborg som regional kärna med en bred arbetsmarknad och attraktiva boendemiljöer.

– Under fjoråret har mycket energi gått åt till att bemanna projektet och strukturera arbetsformer. Efter att budgeten beslutats är vi nu redo att börja arbeta praktiskt i de olika delprojekten. Vi kommer att äska ytterligare medel hos kommunstyrelsen när så krävs, säger kommundirektör Fredrik Geijer.

Inom projektet börjar planerna för det kommande året ta form. Under 2017 tas ett första steg i delprojektet Ringvägen. Efter upphandling står det klart att det är konsultfirman Tyréns som ska utreda förutsättningarna för olika placeringar av den framtida hamninfarten. Resultatet ska redovisas i vår och frågan ska vara klar för beslut i kommunfullmäktige under hösten.

Samtidigt jobbar Trelleborgs Hamn AB vidare med hamnflytten. I dagsläget finns alla tillstånd som krävs på plats och just nu pågår projektering av två färjelägen i öster.

Hamnflytten är, tillsammans med ny ringväg och hamninfart, förutsättningen för att Trelleborg ska kunna skapa Sjöstaden. Den nya stadsdelen kommer i sin tur att stärka Trelleborg som regional kärna och som bostadsort komplettera Malmö- och Lundregionen där det råder stor brist på bostäder.

Delar av Kuststad 2025 samfinansieras av EU.

Andra planerade aktiviteter under 2017

  • Den europeiska arkitekttävlingen Europan, där Trelleborg deltar med Sjöstaden pågår hela året. Förslagen kommer att visas upp för allmänheten i höst innan vinnarna utses i december.
  • Lokalen på Algatan 5 tas i bruk i slutet av februari. Här finns plats för möten och möjlighet för allmänhet att få information om Kuststad 2025.
  • Etablerade kontakter med berörda nationella och regionala myndigheter hålls levande, bland annat genom möten med den referensgrupp som skapats och finns knuten till projektet.
  • Projektets styr- och ledningsgrupper ses regelbundet varje månad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?