Trelleborgskalaset ger dubbel anledning att fira

Publicerad:

I år har det gått 150 år sedan Trelleborg återfick sina stadsrättigheter. Då avslutades en 248 år lång kamp för de idoga sydkustborna som aldrig riktigt accepterat att deras stad reducerades till en fläck.

Trelleborgskalaset ljusblå logga.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgskalaset ljusblå logga.

1867 innebar starten på ett kraftigt uppsving för Trelleborg. Handelsmän och hantverkare bara väntade på att få komma igång med sina näringar – det hade ju förmenats dem i flera hundra år. Bönderna på Söderslätt ville använda den nya hamnen för att exportera spannmål och brännvin och importera främst byggvaror.

I Trelleborg fanns ett antal entreprenörer med Johan Kock i spetsen, redo att ta det nyfödda Trelleborg in i en ny tidsålder. Därför är det inte så konstigt att det festades till ordentligt i slutet av maj månad 1867. Så här berättar Trelleborgs Posten den 23 maj om denna stora händelse:

Sistl. Måndag blefwo Trelleborgs Borgmästare och Rådmän i sine embeten inställde. Trelleborgs Posten berättar derom. En stor del af stadens innewånare hade klockan half 10 förmiddagen infunnit sig å Rådhuset, hwarifrån man i procession begaf sig till kyrkan, der predikan hölls af församlingens Kyrkoherde. Då processionen på wäg till kyrkan passerade stadens torg, der härvarande frivilla skarpskyttekorps paraderade, slöt densamma sig till processionen.

Efter slutad Gudstjenst begaf man sig tillbaka till Rådhuset, der installationsakten förrättades af Landssekreterare Krok, derwid assisterad af landskamreraren Isberg. Kl 2 samlades alla, som i förmiddagshögtidligheten deltagit till middag å Hotell Tre Lejon, hwartill, utom ofwannämnde Herrar af Landshöfdinge-Embetet, woro inbjudna. Ordföranden i Trelleborgs Hamndirektion, Grefwe Beck-Friis, Häradshöfdingen i Skytts härad Holmqvist, Kontraktsprosten i samma härad Pettersson, förste Landtmätaren i Länet, Skytts härads Landsstatstjenstemän m.fl.

H M Konungens skål föreslogs af Landssekreteraren krok. Skålen dracks under lifliga hurrarop, beledsagades af fanfarer och 27 kanonskott, hwarefter hela församlingen uppstämde folksången. Borgmästare Kraak föreslog en skål för Länets höfding, som icke kunna tillstädeskomma. Landskamreraren Isberg för den nya stadens framtid, Handlanden Kock för Grefwe Beck-Friis, derwid tolkande samhällets tacksamhet för det nit hwarmed Grefwen städse omfattat detta samhälles angelägenheter. Kyrkoherden Cederschiöld för de närwarande ledamöterna af länsstyrelsen, för de nya magistratspersonerna, för en allmän folkbeväpning och särskildt för Trelleborgs friwilliga skarpskyttekorps, hwilken sistnämnde skål besvarades af korpsens Kompanichef hr G Årnell.

Trelleborg av årsmodell 1867 var något helt annat än 2017. Då hade staden 1 933 invånare, idag är vi nära 44 000 trelleborgare. Dock bodde i Trelleborgs lantförsamling ytterligare 1 499 personer som såg sig som trelleborgsbor. Trelleborg växte snabbt – redan 1879 fanns 2 257 invånare i staden och 2 333 i lantförsamlingen.

Den unga stadens bakgrund speglade sig också i sammansättningen av stadsfullmäktige. Nittio procent av ledamöterna kom från handel, industri och hantverk. Nio herrar representerade handel och industri, lika många hantverksyrken. De resterande två bestod av högre tjänstemän. Av dessa tjugo herrar hade arton redan tidigare betrotts med att förvalta Trelleborgs gemensamma angelägenheter.

Fotnot: Trelleborgskalaset firas hela året med tyngdpunkt på landsbygden sista långhelgen i maj och i centrala Trelleborg mellan 2 och 6 juni.

Klicka här för att läsa mer om Trelleborgskalaset

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?