Samarbete ska ge målbild för Business center

Publicerad:

Hur kan det östra verksamhetsområdet utvecklas när en framtida ringväg och ny hamninfart binder samman platsen med övriga Sverige och kontinenten? Det ska beskrivas i en gemensam avsiktsförklaring mellan kommunen och näringslivet.

På måndagen hölls en andra workshop i ämnet där representanter från Trelleborgs kommun och företrädare för näringslivet deltog. Målet med arbetet är hitta en gemensam bild av vad som behövs för att utveckla området.

Utvecklingen ska ske genom att arkitekter i början av 2018 bjuds in till en idétävling. Uppdraget och riktlinjerna i tävlingen ska baseras på en avsiktsförklaring där områdets framtida kännetecken beskrivs. Avsiktsförklaringen ska vara undertecknad av både Trelleborgs kommun och näringslivets representanter.

- Efter fullmäktiges beslut om ringvägskorridor kan vi jobba vidare mot vårt mål. Vid framtida Business Center Trelleborg kommer det att finnas Europaväg, anslutning till en av Sveriges största hamnar och järnväg, säger Håkan Asmoarp, delprojektledare för Business Center Trelleborg som är en del av Kuststad 2025.

När avsiktsförklaringen mellan kommunen och näringslivet är på plats ska dagens östra verksamhetsområde bli föremål för parallella arkitektuppdrag. Arkitekternas uppgift kommer bli att visa och beskriva hur området, som i framtiden ska innehålla bland annat färjeincheckning, truckcenter, logistikcenter samt utveckling av dagens och framtida verksamhetslokaler, kan se ut.

- Ett kriterium kommer också att vara att det skapas gröna stråk i området i anslutning till naturområdena runt Gislövsån och Dalköpingeån. Business Center Trelleborg ska vara en ren och snygg plats för alla som vistas där, säger Håkan Asmoarp.

Kuststad 2025 är ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som bland annat syftar till att skapa uppemot 4 000 nya bostäder i det nuvarande hamnområdet, stärka Trelleborg som regional kärna och säkerställa en positiv befolkningsutveckling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?