Verktyg för att göra rätt

Publicerad:

Sveriges kommuner och landsting (SKL) intresserar sig för Trelleborgs kommuns systematiska arbete med ensamkommande barn och unga. Under onsdagen besöker Johanna Maxson från SKL, arbetsmarknadsförvaltningen för att ta del av metoderna som ses som ett gott exempel på hur man kan jobba.

Johanna Maxson från SKL besöker Trelleborgs kommun och Tomas Djurfeldt för att ta del av det systematiska uppföljningsarbetet med ensamkommande barn och unga.
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Johanna Maxson från SKL besöker Trelleborgs kommun och Tomas Djurfeldt för att ta del av det systematiska uppföljningsarbetet med ensamkommande barn och unga.

- Jag håller på med en nationell brukarenkät och tittar på hur man jobbar med uppföljning i olika kommuner. Trelleborg har ett modigt sätt att arbeta med ett tydligt resultatfokus som jag inte sett någon annanstans, säger Johanna Maxson

Att jobba med uppföljning är inte något unikt i sammanhanget, men att göra det medvetet och systematiskt gör att man gör rätt saker vid rätt tillfälle - att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar för att etableras snabbt i samhället.

- Vi har identifierat indikatorer och mätpunkter i det dagliga arbetet med ungdomarna. Det blir ett verktyg i utvecklingsarbetet för både medarbetare och ungdomar, säger Tomas Djurfeldt, enhetschef i Trelleborgs kommun.

Ungdomarnas drivkraft och förmåga att ta ansvar tas tillvara och är avgörande för hur snabbt etableringen sker. Skattning av ungdomarnas ansvarstagande inom olika områden är en del av det systematiska uppföljningsarbetet.

- Skattningen är helt transparent för varje enskild ungdom och det blir tydligt för var och en vilka förväntningar och krav vi ställer, säger Tomas Djurfeldt.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?