One touch fångar upp unga

Publicerad:

Sedan mars i år arbetar två personer på Trelleborgs kommun med att söka upp och erbjuda ungdomar mellan 16 och 19 år som står utanför samhället, aktiviteter som gör att de hittar sin väg tillbaka.

Arbetsmetoderna, i One touch som projektet heter, är ett intensivt och systematiskt uppsökande arbete.

- När april är slut har vi hunnit med 60 unika hembesök, säger Fredrik ”Fritz” Persson som är en av två projektassistenter. Att inte ge sig och att ha ett attraktivt erbjudande för ungdomarna när man når dem är A och O i arbetet.

I Trelleborgs kommun är det arbetsmarknadsförvaltningen som har det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) där en del i uppdraget är att söka upp och få kontakt med de ungdomar som har skrivits ut ifrån skolan. Genom One touch har man sedan den 1 mars kontaktat 155 ungdomar, men det är inte alla som faktiskt står utan aktivitet. I de 88 fall där man har etablerat kontakt är det 20 som arbetar och är självförsörjande, 9 studerar på gymnasiet och 6 personer är i andra studier.

- Det har blivit tydligt att, av de ungdomar som ryms inom KAA, så har en stor andel faktiskt en aktivitet som vi inte känner till, flera arbetar och många studerar. Vi tror också att det finns ett stort mörkertal bland de som vi ännu inte har fått tag på, säger Jessica Österman, projektassistent.

Grunden till projektet handlar om att ungdomar som varken arbetar eller studerar har sämre förutsättningar att lyckas längre fram i livet.

- Ju tidigare vi kan nå de här ungdomarna desto bättre. Alla vinner på det – arbetsmarknaden, samhället, sjukvården, och inte minst ungdomen själv säger Lina Lindblom, samordnare insatser för unga i Trelleborgs kommun.

Ungdomar som står helt utan aktivitet erbjuds individuell planering och insatser mot arbete eller studier med kontinuerlig uppföljning.

- Genom att arbeta systematiskt med tät kontakt för att bygga relationer är vi säkra på att vi kommer att göra stor skillnad för de här ungdomarna, säger Lina Lindblom.

One Touch drivs av arbetsmarknadsförvaltningen i samarbete med TFF och finansieras av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Projektet pågår under 2017, men en ansökan om förlängning av projektet för 2018 är inlämnad.

För mer information
Lina Lindblom, processledare 0410-73 42 88
Jessica Österman, projektassistent 0410-73 42 79
Fredrik Persson, projektassistent 0410-73 36 06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?