Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborgs kommun och TFF i gemensam sak för unga

Publicerad:

One Touch är projektet som under 2017 ska se till att ungdomar mellan 15 och 25 år etableras i samhället med hjälp av Trelleborgs förenings- och näringsliv. Projektet är ett samarbete mellan Trelleborgs kommun och TFF- en kraft i samhället.

Enligt en enkät som gjordes bland Trelleborgs ungdomar under 2015 framkom det att ungdomar i kommunen inte är lika aktiva i föreningslivet jämförbart med ungdomar i resten av landet.

- Vi vill dra igång det här projektet eftersom att vi vet att för många ungdomar kan en kontakt med föreningslivet inte bara leda till gemenskap och sammanhållning, det kan också bli ett första steg ut i arbetslivet tack vara det breda kontaktnät som finns i alla föreningar, säger Ola Johnsson, arbetsmarknadschef i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun har ansökt om projektpengar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att finansiera projektet och beslutet väntas komma i november.

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har det yttersta ansvaret för arbetsmarknadsfrågor i kommunen. I uppdraget ingår att jobba för att de ungdomar som inte har gått klart gymnasiet och de ensamkommande ungdomar som anvisats till kommunen etableras i samhället genom arbete eller studier.

TFF – en kraft i samhället är en samhällssatsning inom elitföreningen Trelleborgs FF. TFF har under flera år arbetat för att fler trelleborgare etableras i samhället.

- Sommaren 2016 skapade kommunen 300 sommarjobb till Trelleborgs ungdomar. Inom ramen för projektet vill vi utmana näringslivet att skapa minst lika många privata sommarjobb som kommunen under 2017!

Kontakt
Ola Johnsson, 0410-73 30 94
arbetsmarknadschef, arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun

Lina Lindblom, 0410-73 42 88
Samordnare insatser för unga, arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun

Kristian Haynes, 0703-20 22 44
Samhällskoordinator, TFF – en kraft i samhället, Trelleborgs FF

Hjälpte informationen på den här sidan dig?