Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborgs framtid tema för frukost

Publicerad:

Runt 140 personer samlades till höstens första frukostmöte i Parken en strålande septembermorgon. Nya möjligheter för Trelleborg var temat och kring detta talade flera personer.

Åhörare näringslivsfrukost
Foto: Ove Hed Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Åhörare näringslivsfrukost

Morgonens största nyhet var dock att det tidigare kommunalrådet, numera oppositionsrådet Ulf Bingsgård, lämnar politiken för att bli näringslivschef i kommunen. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober.

Ordföranden i näringslivsrådet, tillika vice ordförande i näringslivsutskottet Bertil Larsson sa så här i sitt inledningsanförande:

- Ni som företagare och företagsintresserade är våra viktigaste näringslivsambassadörer!
Om inte ni och vi tillsammans torgför det positiva med företagandet i vår kommun så är det ingen annan som gör det åt oss.

För att bli en attraktiv företagarkommun så krävs först och främst en attraktiv kommun för boende, skola, arbete, omsorg och livsmiljö.

- Ni kommer att idag höra mer om kommande aktiviteter, och jag ska inte föregripa budskapet om de unika förutsättningar som Trelleborg har, och som måste utvecklas i samarbete med alla verksamheter i kommunen.

Därefter tog kommunalrådet Torbjörn Karlsson till orda och talade också han om vägen mot framtiden;

- I vår strävan efter att göra Trelleborg till en bättre plats att bo och verka i, är insatser från alla nödvändiga. Vi måste mötas med full respekt, näringsliv och kommun. Vi spelar i samma lag, kommun och näringsliv, för att skapa ett bra Trelleborg. Frågan är, tränar vi tillräckligt mycket ihop?

- Vi kan från kommunens sida bli bättre och vi jobbar på att få fram bättre processer och organisation.

Torbjörn Karlsson nämnde det nya Advisory Board som ett sätt att fördjupa samarbetet. Rådet syftar till att ge förhandsinformation i kommunala frågor, dito från olika branscher, förmedla nätverksmedlemmars synpunkter, belysa viktiga parametrar för företagande i kommunen, utgöra bollplank till kommunen för idéer och utmaningar samt att skapa ambassadörskap.

I rådet ingår representanter från Trelleborgs Företagarklubb, Företagarna Trelleborg,

Citysamverkan, Viqtoria, LRF, TFF, Trelleborgs Allehanda och Trelleborgs kommun.

Övriga talare under morgonen var Charlotte Lindström, projektledare för Kuststad 2025 och Citysamverkans nya cityledare Mia Wendt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?