Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Dags för kommunstyrelsen mötas igen

Publicerad:

På onsdag, den 7 september, är det dags för höstterminens första möte med kommunstyrelsen.  35 ärenden står på dagordningen och omfattar så skilda frågor som pollare på gågatan som slutrapportering projekt för barn i behov av särskilt stöd i årskurserna 1 till 3.

Andra ärenden som ska diskuteras är ett förtydligande av uppdraget för beredningen för offentlig utsmyckning, strategi mot våldsbejakande extremism, strukturplan för Malmö Lundregionen, mobilitetsplan för Skåne och kulturpolitiskt program för Trelleborg. Riktlinjer för exploateringsavtal i kommunen, äskande av bidrag till den idéburna sektorn, uppföljning av intern kontroll, revideringar av delegationsordningar, ombyggnad av Klämmans förskola, utveckling av Smygehuk och ny representationspolicy står också på agendan. Redovisning av partistöd, lokala föreskrifter för torghandel. Bostadsförsörjningsprogram och köpeavtal för kvarteret Bävern är andra.

Tre motioner ska behandlas – om fastighetsägande, arbetsmiljö för yrkeschaufförer och schabloniserat försörjningsstöd. Ett medborgarförslag slår ett slag för hjärtstartare i parken.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?