Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg lyfts som ett gott exempel i forskningsprojekt om ungdomsarbetslöshet

Publicerad:

Under tisdagen arrangeras en workshop med Trelleborg och fyra andra kommuner. Under mötet lyfts Trelleborgs framgångsrika arbete med att skapa samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i syfte att minska ungdomsarbetslösheten fram som ett lärorikt exempel.

Mötet är en del av ett forskningsprojekt som drivs av regeringens delegation för unga till arbete, Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet. Vid mötet diskuteras också hur kommunen och Arbetsförmedlingen kan samverka för att förenkla nyanländas etablering.

Trelleborg kommun har sedan ett år tillbaka haft en överenskommelse om samverkan med Arbetsförmedlingen. Syftet med överenskommelsen är att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar i kommunen. Ett resultat av överenskommelsen har bland annat varit ett bredare samarbete som inkluderar fler målgrupper än tidigare.

- Vi har kommit långt men har mer att lära, säger Ola Johnsson, arbetsmarknadschef i Trelleborgs kommun.

Resultatet av Trelleborgs samverkan med Arbetsförmedlingen lyfts nu som ett lärorikt exempel i ett forskningsprojekt som leds av Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, på uppdrag av delegationen för unga till arbete. Totalt har 15 kommuner valts ut att delta i projektet på grundval av att man arbetar framgångsrikt för att underlätta ungas eller nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Projektet syftar till att ta fram och sprida kunskap från dessa kommuner som kan spridas till andra delar av landet.

- Trots en sjunkande ungdomsarbetslöshet så finns stora utmaningar för de unga som står utanför arbetsmarknaden. Även den stora gruppen nyanlända ställer nya krav på kommunerna och Arbetsförmedlingen. Trelleborgs arbete kring dessa grupper har visat goda resultat och är intressant att studera djupare, berättar Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för Delegationen för unga till arbete.

Workshopen äger rum på Parken i Trelleborg tisdagen den 25 oktober. Övriga kommuner som deltar är Värnamo, Vänersborg, Oskarshamn och Solna.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?