Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Unikt samarbete för förändring

Publicerad:

Trelleborgs kommun ska i ett unikt och nära samarbete med Svedala kommun genomföra aktiva insatser inom både handläggning av försörjningsstöd och myndighetsutövning för ensamkommande barn och unga.

Trelleborgs kommun arbetar aktivt med ett förändringsarbete kring handläggning av försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga. Arbetet har gett stor uppmärksamhet runt om i landet, inte minst för de goda resultat man kunnat visa på.

Nu går Svedala kommun och Trelleborgs kommun in i ett unikt samarbete där kommunerna gemensamt arbetar för en förändring i syn- och arbetssätt.

- Vi tilltalas av det etableringsperspektiv man har i Trelleborgs kommun, både vad gäller arbetssökande och ensamkommande barn och unga, säger Per Mattsson, ordförande i utskottet för Arbete och integration i Svedala kommun. Vi vill gärna vara en del i att förändra och utmana gamla strukturer, det vinner både medborgaren och kommunen på.

Genom utbildning och handledningsinsatser ska medarbetarna i Svedala kommun få den kunskap och erfarenhet som behövs för att kunna arbeta enligt den modell och de metoder som tillämpas i Trelleborg.

- Mötet med en annan kommun och en annan arbetskultur kommer att utmana våra medarbetare och ge ny kunskap och erfarenhet som förvaltningen kommer att ha glädje av i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Veronica Larsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun.

För mer information

Cecilia Lejon, 0708-0708-81 71 44
Förvaltningschef, Trelleborgs kommun

Anna Borgius, 0709-47 81 63
Socialchef, Svedala kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?