Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar den andra rapporten Öppna jämförelser för grundskola

Publicerad:

När Sveriges Kommuner och Landsting idag presenterar årets andra rapport, Öppna jämförelser för grundskola, placerar sig Trelleborg på plats 102 av Sveriges 290 kommuner.

Rapporten är en jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå och syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i grundskolan, både nationellt och för respektive kommun. Uppgifterna i rapporten avser läsåret 2015/2016.

Det sammanvägda resultatet för kommunernas rangordning bygger på ett urval av nyckeltal som beskriver elevernas kunskapsresultat och som också tar hänsyn till elevsammansättningen på skolorna i kommunen. Det innebär att rapporten inte är direkt jämförbar med rapporten för läsåret 2014/2015 som släpptes i våras. Positivt är att Trelleborg presterar något bättre än förväntat givet elevsammansättningen.

Tydligt i rapporten är att flera av de kommuner med högst sammanvägt resultat har relativt få elever och därför bör resultatet analyseras över tid. För kommuner med ett lågt antal elever kan enstaka elevers resultat få stort genomslag i statistiken, till skillnad från större kommuner där resultaten tenderar att vara mer stabila över tid. I den senaste rapporten är elevantalet i Trelleborg 12 procent högre än i rapporten för läsåret 2014/2015.

- Kvalitetsarbetet är ständigt pågående och tar sin utgångspunkt i varje elevs utveckling och lärande. Vi behöver i det löpande systematiska kvalitetsarbetet göra en djupare analys av just det här resultatet. De två rapporter som släppts 2016 kommer att användas som stöd i det fortsatta arbetet för att säkra kvalitet och högre måluppfyllelse, säger förvaltningschef Jytte Lindborg.

I öppna jämförelser presenteras en rangordning av Sveriges kommuners sammanvägda resultat. Fullständig rangordningslista med resultat för landets 290 kommuner finns på SKL's hemsida.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?