Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Satsningar på vård och framtiden

Publicerad:

När den styrande kvartetten i Trelleborgs kommun i dag presenterade sitt budgetförslag för Kommunstyrelsen var det fokus på satsningar inom det sociala området och på framtidsprojekt.

Alla medborgare i Trelleborg ska kunna känna sig trygga med att de eller deras anhöriga, barn som vuxna, får den hjälp de behöver. De ska kunna ha förtroende för vår verksamhet.

Budgetförstärkningen gör det möjligt att fullt ut ta del av regeringens villkorade stimulansmedel (motsvarar 9,1 miljoner kronor) för äldreomsorgen.

Budgetförstärkningen säkerställer det påbörjade processförbättringsarbetet med ständiga förbättringar i fokus. Kvalitetsarbetet innebär att alla medarbetares kreativitet och kunskap tas tillvara. Tanken är att möjligheten att påverka det egna arbetet, minimera det som stressar och blir fel, i förlängningen leder till ökad trivsel och en attraktiv arbetsplats.

Budgetförstärkningen ger möjlighet för verksamheten att ställa om och tillvarata de möjligheter som teknikutveckling och digitaliseringen innebär. Ny teknik ersätter inte befintlig personal, däremot ger teknikutvecklingen möjligheten att möta framtidens volymökningar. På sikt möjliggör det att fler äldre kan ha ett mer självständigt liv. Om fler på ett tryggt och säkert sätt kan ha ett självständigt liv kommet behovet av stöd från socialtjänsten räcka till fler medborgare.

8,4 miljoner satsas på olika utvecklingsprojekt som ska stärka Trelleborgs kommuns attraktionskraft framöver. Bland dem kan nämnas översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, detaljplaner för både bostäder och verksamheter samt en satsning på destinationsutveckling.

För att finansiera detta krävs en skattehöjning på 24 öre vilket innebär att den nya skattesatsen blir 20,60 kronor. För en trelleborgare med en månadslön på 25 000 kronor handlar det om 60 kronor i månaden eller 720 kronor per år. Med en månadsinkomst på 40 000 kronor skulle det innebära 96 kronor per månad eller 1 152 kronor per år. En skattehöjning på 24 öre ger en skatteförstärkning på 20,9 miljoner kronor till Trelleborgs kommun.

Budgetförslaget med skattehöjningen röstades igenom i Kommunstyrelsen. Nu går ärendet vidare till Kommunfullmäktige som har sista ordet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?