Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Projekt ska underlätta etablering

Publicerad:

Trelleborgs kommun har sökt och blivit beviljade medel från Länsstyrelsen för att stärka upp arbetet med boendefrågor för nyanlända. Projektet kommer drivas i samarbete med Trelleborgshem, ABF och Hyresgästföreningen.

Enligt bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016 är en kommun skyldig att ta emot och erbjuda bostad till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till kommunen. Under 2017 ska Trelleborgs kommun ta emot minst 169 personer och har därför behov av både bostäder och ett pedagogiskt program för boendeintroduktion för nya trelleborgare.

- Projektet ger oss möjlighet att utveckla vårt arbete med bosättning för nya trelleborgare som anvisats till kommunen och det ser vi väldigt positivt på! Vi kommer att fokusera på boendeintroduktion och samverkan för att de som anvisats till kommunen ska få så bra förutsättningar som möjligt till snabb etablering, säger Zara Göransson-Tosic, biträdande avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun

Målgruppen för projektet är dels nyanlända vuxna och barnfamiljer som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till Trelleborgs kommun, dels fastighetsägare och andra privatpersoner som kan tänka sig att hyra ut bostäder till nyanlända.

För att göra detta möjligt kommer en boendekoordinator att rekryteras som får i uppdrag att koordinera arbetet med samarbetspartners för att utveckla ett pedagogiskt program för boendeintroduktion. Boendekoordinatorn kommer också vara en del av Trelleborgs kommuns nya bosättningsprocess och komma i kontakt med bland annat fastighetsägare.

För mer information:
Zara Göransson-Tosic, 0410-73 38 49
Biträdande avdelningschef, Trelleborgs kommun

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?