Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Strategier, vision och mål i kommunstyrelsen

Publicerad:

33 ärenden står på dagordningen när kommunstyrelsen på onsdag morgon samlas till det första av två möten i juni månad. Den andra mötet, ett extra sådant, hålls nästa torsdag och gäller nytt hälso- och sjukvårdsavtal i Skåne.

Onsdagens möte behandlar frågor som plan för hot och våld mot förtroendevalda, borttagning av brandbrunnbar, pollare på Algatan och Corfitz BeckFriisgatan, uppdrag till kommunstyrelsens utskott och mål för insatser att hantera flyktingsituationen. Planeringsunderlag för Sydkusten ska diskuteras, fastighetsregleringar, plan för kriskommunikation, delårsrapport för första tertialet och revisorernas granskning av flyktinghanteringen. Disposition av tillfälligt statsbidrag, cykelstrategi och anordnande av parkeringsköp är andra ärenden på agendan. Kommunens vision och strategiska mål ska beslutas medan direktiv för arbetet med budget 2017 tas upp till behandling.

Två köpeavtal för fastigheter längs Hedvägens förlängning ska beslutas, årsredovisningen för Finsam tas upp och en motion som handlar om att kommunens fastigheter ska ställas om för fossilfri uppvärmning.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?