Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ny avgift för hämtning av trädgårdsavfall

Publicerad:

Från och med 1 januari 2016 höjs avgiften för hämtning av trädgårdsavfall. Förändringen kommer att synas på fakturan från Trelleborgs kommun som går ut under vecka 6.

Avgiften för ett 190-liters kärl höjs till 500 kr per år (tidigare 325 kr per år).

Avgiften för ett 370-liters kärl höjs till 812 kr per år (tidigare 531 kr per år).

Avgifterna anges inklusive moms.

Abonnemanget innebär 19 hämtningar per år och avgiften debiteras månadsvis. Avgiften, som varit oförändrad sedan 1998, ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av trädgårdsavfall.

Beslut om höjd avgift togs av Tekniska nämnden den 14 oktober 2015. Information om höjningen gick ut till alla hushåll i informationsbroschyr från Avfalls- och återvinningsavdelningen vecka 47 2015.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?