Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Infart och Vångavallen i kommunstyrelsen

Publicerad:

På onsdag, den 10 februari, samlas kommunstyrelsen för sitt februarimöte. Bland de många ärendena på agendan finns utredningen om ny infart till hamnen, uppgradering av Vångavallen, cykelstrategi och ett medborgarförslag om att anställa en sakkunnig i mänskliga rättigheter.

Centralskolan
Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Centralskolan

Flera ärenden berör planer - detaljplan för Trävaran 3, Mellanköpinge 11:72, Centralskolan och Skegrie 41:1 - också benämnd Skegrie öster. Överförmyndarnämnden behöver mer pengar med anledning av ökade kostnader i samband med flyktingmottagande under 2016. Ska Trelleborg blir årets Kulturkommun? Den frågan ska politikerna ta ställning till.

Smygehuks framtid står också på dagordningen - här vill tekniska nämnden återrapportera om projektet Utveckling Smygehuk.

En motion handlar om välkomstafton för nya trelleborgare. Några ärenden gäller revidering av reglementen och revisorsgranskningar. Sista punkten på dagordningen är insatser för hantera flyktingsituationen i kommunen.

Hela ärendelistan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?