Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg vill bygga landets bästa ridanläggning

Publicerad:

Om två år - i juletid 2018 – är målet att spaden ska sättas i jorden för det som ska bli Sveriges bästa ridanläggning. Kommunledningen och representanter för två av kommunens ridföreningar är överens om ambitionen att gemensamt skapa ett ridcenter i Trelleborg.

Det är viktigt av många orsaker, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson. Ridsporten är en av de stora idrotterna i landet, och flertalet av utövarna är flickor. Många ridanläggningar fungerar också som fritidsgårdar, och här möts människor av olika åldrar och med olika förmågor.

I veckan hölls ett inledande möte med kommunledningen och representanter från Trelleborgs Ryttareförening, TRF, och Kyrkoköpinge ryttarförening. Föreningarna har delvis olika inriktning på sin verksamhet men delar passionen för hästar och den möjlighet detta ger till en rik fritid. Båda föreningarna arrenderar idag sin mark och sina byggnader av kommunen, med undantag av ridhuset på Brosjödal. Båda föreningarna verkar i utkanten av Trelleborg och är beroende av betesmark, ridstigar, cykelled och kollektiva transportmedel.

2014 gjordes en utredning om ridsporten i Trelleborg. I denna pekades bland annat på framtida behov och det faktum att de ideellt arbetande styrelserna idag får lägga mycket tid och pengar på att underhålla fastigheter.

- Vi ser mycket positivt på ett samarbete om en gemensam anläggning, säger Gunilla Jönsson från TRF. Det finns exempel runt om i landet där flera föreningar samsas om ett ridcenter. Då kan vi koncentrera oss på verksamheten.

- Samtidigt får vi fler arbetskamrater och kan utveckla verksamheterna tillsammans, menar Eva Ramneskog som idag driver Kyrkoköpinge ridklubb. Jag ser bara fördelar med en gemensam anläggning.

Ridsporten är inte bara en av de största i Sverige, det är också en idrott med många olika grenar. Ridning kan utövas av de allra flesta, och används ofta i rehabiliteringssyfte.

Vid träffen enades representanterna att arbetet med att planera för en ny gemensam ridanläggning ska starta omgående. Förhoppningen är att arbetet ska vara klart för ett första spadtag om två år. Bygget kommer därefter att ta ytterligare halvannat år. Någon gång under 2020 kan den nya ridsportsanläggningen vara klar att tas i bruk. Lokaliseringen blir en av de frågor som arbetsgruppen kommer att titta på i första skedet.

- Jag är väldigt glad att vi har en så stor samstämmighet och entusiasm för frågan, säger Torbjörn Karlsson. De båda klubbarna är överens med oss att vi ska satsa på att skapa en anläggning av högsta klass.

För ytterligare information kontakta
Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson 0410-73 31 10
Gunilla Jönsson, TRF, 070 464 79 59, e-post: gunilla59@hotmail.com
Eva Ramneskog, Kyrkoköpinge ridklubb, e-post: eramneskog@hotmail.com

Hjälpte informationen på den här sidan dig?