Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg - en tillväxtmotor

Publicerad:

Nu sällar sig Tillväxtverket till skaran som tror på Trelleborg som en stark kommun att räkna med i framtiden. Verket anslår nära två miljoner kronor för att utveckla Trelleborg som en pådrivande kraft i regionen. Också Region Skåne går in med pengar i samma projekt.

Projektet har namnet; Flerkärnighet för ökad tillväxt i Skåne/Trelleborg som tillväxtmotor i sydvästra Skåne. Verket har beviljat kommunen stöd med 49,99 procent av de bidragsgrundande kostnaderna, dock högst 1 988 000 kronor. Trelleborgs del kommer att i reda pengar kosta runt 400 000 kronor, plus personella insatser. Också Region Skånes andel ligger runt 400 000 kronor.

- Projektet ligger i linje med Tillväxtverkets insats Tillväxtskapande samhällsplaneringen och Utveckla svenska städer till regionala tillväxtmotorer, säger Åsa Bjelkeby som fattat beslutet för Tillväxtverkets räkning.

- Trelleborgs kommun kommer att utveckla arbetsmetoder och utarbeta kunskap om vad det innebär att vara regional tillväxtmotor. Det kommer att ske genom ett ökat samspel mellan olika kommuner, regionala aktörer och näringslivet i planerings- och utvecklingsfrågor med målsättningen att stärka näringslivets konkurrenskraft.

Syftet med projektet är att arbeta fram ett gediget underlag som ska leda till strategier som stärker Trelleborg som regional kärna. Dessa kommer att ligga till grund för den fysiska planeringen och transportstrategin som i första hand kommer att arbeta med planerna för Kuststad 2025. Det mer långsiktiga syftet är att också i övrigt bidra till kommunens utveckling.

Kuststad 2025 är namnet på det projekt som bland annat ska förvandla ett tidigare hamnområde på 37 hektar till en ny stadsdel med 3 000 bostäder, verksamheter och arbetsplatser, upplevelser och kulturaktiviteter. Övriga delar i Kuststad 2025 är ett logistikcenter i anslutning till hamnen, ny infart i öster, samt omdaning av centrum i staden.

- ­Förverkligandet av Kuststad 2025 kommer att vara en starkt bidragande orsak till förverkligandet av Trelleborg som attraktiv ort med stark tillväxt, säger Tillväxtverket.

Bland de långsiktiga målen nämns förstärkt och tydligt varumärke, integration av nyanlända, ökad utbildningsnivå, ökat bostadsbyggande och diversifierat näringsliv.

Trelleborg kommer att arbeta tillsammans med Region Skåne och näraliggande kommuner under de tre år som projektet pågår. Seminarier ska arrangeras och en slutrapport ska göras för att sprida utvecklingsstrategier och konkrets åtgärder.

Övriga kommuner som fått pengar för programmet är Region Blekinge, Region Gävleborg, Halmstad, Jönköping, Umeå och Ystad.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?