Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Förstelärare och fritidshemsutvecklare vidareutbildas i gruppteori och ledarskap

Publicerad:

Som ett led i de viktiga kompetensutvecklingsinsatserna för Trelleborgs skolledare och lärare, genomförs nu en utbildningsinsats för förstelärare och fritidshemsutvecklare som belyser ämnena kommunikation, ledarskap, gruppteori och konfliktteori.

Kompetensutveckling för förstelärare i Trelleborg
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kompetensutveckling för förstelärare i Trelleborg

I Trelleborgs grundskolor och gymnasieskola finns personalkategorier som erbjuds karriärtjänster, idag har vi 48 stolta förstelärare och 4 stolta fritidshemsutvecklare. Båda personalkategorier har särskilda uppdrag och i dessa ingår att bidra till högre måluppfyllelse och ökad likvärdighet i Trelleborgs skolor genom att utveckla det kollegiala lärandet.

Förra läsåret arrangerades workshops för att inventera vilka behov förstelärarna och fritidshemsutvecklarna har för att lyckas i sina respektive uppdrag. Pågående utbildningsinsats tar sin utgångspunkt i de definierade behoven och är initierad för att förstelärarna och fritidshemsutvecklarna ska utvecklas i sina roller med fokus på att leda grupper.

Utbildningen leds av Maria Wramsten Wilmar från Göteborgs universitet och den genomförs under fyra halvdagar uppdelat på höst- och vårterminen. Maria tar upp ämnena kommunikation, ledarskap, relationer, gruppteori och konfliktteori. Med sig till utbildningen har hon förutom sin egen kompetens också en tidigare träff med skolledarna i Trelleborg för att bilda sig en uppfattning om kommunens skolor. Träffen med skolledarna som också är en del i utbildningen följs upp till våren med en ny träff för att knyta ihop säcken.

Det är nu halvtid i utbildningen och under del två, som nyligen är genomförd, har bland annat ledarskap, kommunikation och konfliktteori varit i fokus. Under del två handlade diskussionerna om vilken typ av ledare man själv anser sig vara alternativt hur andra uppfattar en. Deltagarna fick också diskutera vilken typ av ledare de uppfattar att deras skolledare är. Tillsammans med Maria belystes ledartyper och ledarroller och behovet av att ställa sig vid sidan om och betrakta sin egen roll. Är man kanske rent av en typ av ledare i klassrummet och en typ av ledare mellan kollegor?

Många frågor berördes och mycket ska processas under framtida kompetensutvecklingsmöten i gruppen med förstelärare och fritidsverksamhetsutvecklare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?