Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

1,3 miljoner för att sprida trelleborgsmodell

Publicerad:

Trelleborgs kommun har beviljats 1, 3 miljoner kronor av Vinnova för att i samarbete med SKL, Sveriges kommuner och landsting, sprida och införa Trelleborgs modell för arbete med arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och etablering av ensamkommande barn och unga.

Trelleborgs kommun har ett arbets- och förhållningssätt som väcker stort intresse bland andra kommuner runt om i Sverige. Hittills i år har mer än 70 kommuner gjort studiebesök för att på plats få ta del av organisation, synsätt, metoder och resultat.

Med hjälp av bidraget från Vinnova ska nu ett utvecklingsprogram startas för ett 15-tal kommuner som visat stort intresse för Trelleborgs modell att arbeta.

- Programmet kommer att köra igång under våren 2017, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef för arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun. De deltagande kommunerna bjuds in till gemensamma träffar där vi tillsammans tar oss fram till bästa process för respektive kommun.

I oktober 2016 vann Trelleborgs kommun Vinnovas och SKL:s innovationspris för offentlig sektor för sitt arbete med förändrat synsätt och digitalisering och handläggning av försörjningsstödet. Resultatet av det projekt man nu blivit beviljade pengar för kan bli en modell för Vinnova och SKL att jobba vidare med framtida vinnare av Innovationspriset.

- Parallellt med träffarna kopplar vi utvärdering och följeforskning för att säkerställa mätbarheten i framtiden och för att testa konceptet. Det handlar om att hitta ett format där de nya kommunerna kan dra nytta av det som gjorts men själva göra sin egen resa, säger Cecilia Lejon.

Mer information:
Cecilia Lejon 0708- 817 144
Förvaltningschef, arbetsmarknadsförvaltningen Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?