Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ekvationen går inte ihop!

Publicerad:

”När regeringen pressar ut sina egna underskott hos kommunerna hotas förutsättningarna för att satsa på skyndsamma och långsiktigt hållbara insatser”

Det skriver arbetsmarknadsnämnden i sitt yttrande avseende promemorian om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga som just nu är ute på remiss. Trelleborgs kommun välkomnar den del i förändringen som innebär att en större del av ersättningen kommer att utgöras av schabloner, men menar att det finns risk för att kostnader för verksamheten överförs från stat till kommun.

Arbetsmarknadsnämnden påpekar också att det finns ytterligare synpunkter som måste beaktas.

- Förutsättningen för ett fungerande ersättningssystem med lägre ersättningsnivåer är också att andra samhällssystem och lagstiftningar reformeras, säger Cecilia Lejon, förvaltningschef i Trelleborgs kommun.

I yttrandet skriver man att kommunen måste få ett större inflytande över etableringsinsatserna för målgruppen och att kraven från inspektionen för vård och omsorg (IVO) måste sänkas.

- En egen lagstiftning med fokus på individens eget ansvar och förutsättningar i kombination med tydligt etableringsperspektiv bör övervägas, annars går inte ekvationen ihop, säger Veronica Larsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborg.

Liggande förslag riskerar att ge allvarliga konsekvenser dels för kommunens ekonomi men också för kvaliteten i etableringsarbetet med ungdomarna.

Till yttrandet bifogades ”8 teser för ett bättre mottagande av nyanlända”.

För mer information
Cecilia Lejon, Förvaltningschef Trelleborgs kommun 0708 -817 144

Hjälpte informationen på den här sidan dig?