Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Skolbyggen i kommunfullmäktige

Publicerad:

Tre skolbyggen - Lillevång, Vannhög och Skegrie skola står på dagordningen när kommunfullmäktige samlas i Trelleborgssalen i Parken på måndag, den 25 april.

Tillbyggnaden av Skegrie skola ska tillsammans med nybyggnader av Lillevång och Vannhögsskolan möta framtida behov av skolplatser inom Vannhögs upptagningsområde. Nybygget av Lillevång och tillbyggnad av Skegrie gör det möjligt för eleverna att gå kvar också i årskurs 6. Då blir det utrymme på Vannhög för att möta det ökade behovet av platser i klasserna 7 till 9.

I projekten ingår också fritidsgård i Skegrie samt idrottshall. För Lillevång och Vannhög inbegrips en idrottshall som ska stå klar 2019.

Bland övriga ärenden finns kommunens bokslut för 2015, tilläggsanslag till socialnämndens verksamhet, strategi för energieffektivisering, riktlinjer för möten och resor samt barnbokslut för föregående år.

En motion vill att Trelleborg ska arbeta för att bli Årets stadskärna 2020, medan en annan motion vill se Trelleborg som en kommun där alla ska känna sig välkomna och trygga, oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. I en tredje motion vill man använda sig av Köpingeskolans tomt för paviljonger för ensamkommande flyktingbarn. Samma tomt är föremål för andra motionärers önskemål om att här bygga förskola och äldreboende. I en femte motion till mötet föreslås att kommunfullmäktiges ledamöter ska ta emot ensamkommande barn i sina hem. I en ytterligare motion förslås preventiva åtgärder för att skydda invånarna mot islamisk radikalisering och terrorhot. Att låta Trelleborg fira sina 150 år som återuppstånden stad och femtio år som storkommun är ämnet för en annan motion.

Ägardirektiv, borgensförbindelse för ett kommunalt bolag, höjda felparkeringsavgifter och investering i ett nytt personalsystem ska också tas upp under mötet. Försäljning av en fastighet på Sjöviksområdet ska godkännas. Frågan om bosättning för nyanlända och kommunal borgen kommer också upp för diskussion och beslut

Mötet tar sin början klockan 18, men politikerna finns på plats en kvart innan för den som vill diskutera. Mötet sänds också via närradions 92,8, ljudfilerna publiceras i efterhand på kommunens webbplats.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?