Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Diger lista till kommunstyrelsemöte

Publicerad:

Inte mindre än 41 punkter finns på dagordningen när kommunstyrelsen träffas för sitt första möte för höstterminen. Bland annat ska politikerna ta ställning till verksamhetsplaner, medborgarförslag och projektplaner.

Det är kommunstyrelsens verksamhetsplan för nästa år som församlingen ska ta ställning till, liksom rapport rån Ungdomsforums verksamhet, pengar till detaljplan för Skegrie Öster och gång- och cykelstråk till sjukhuset.

Medborgarförslagna som står på agendan behandlar vitt skilda ämnen - stoppa lönedumpningen, busslinjernas ändrade dragningar, parkeringsplatser för laddbara fordon, övergången vid Disebäcken och lokalt regelverk för jäv för politiker.

Trelleborgs kommun planerar att införa en så kallad TiB, Tjänsteman i Beredskap, en befattning som är tillgänglig dygnet alla årets dagar. Ett nytt avtal med Skurup och Vellinge om krisberedskap ska också tas upp. En uppföljning av revisionen kring kris och säkerhet är en annan punkt på dagordningen.

Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken, strategisk informationsförsörjning - e-arkiv - och olika projektplaner ska diskuteras.

En fortsättning på programmet för landsbygdsutveckling, Leader, ska tas upp. Det gäller perioden från 2016 till 2022. Projektet för hållbara transporter behandlas på sammanträdet, liksom uppföljning av målprogrammet för tillgänglighet, elnätsplanens första etapp och utredning kring ställplatser för husbilar i kommunen.

Sista frågan på dagordningen gäller inrättandet av ett marint naturreservat i Trelleborg.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?