Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg får hjälp av Migrationsverket

Publicerad:

Migrationsverket beslöt på fredagen att lossa lite på Trelleborgs börda genom att undanta kommunen från att ta emot anvisade ensamkommande barn och unga. Därmed blir Trelleborg den femte kommunen i landet som undantas.

- Med anledning av att Trelleborgs kommun blivit ankomstkommun för en stor andel ensamkommande barn har Migrationsverket beslutat att från och med den 9 oktober även undanta Trelleborgs kommun från anvisningar enligt steg 4, skriver Åsa Lindberg, regionchef på Migrationsverket Region Syd.

- Vår förhoppning är att det i viss mån ska underlätta för Trelleborgs kommun samtidigt som vi vill försäkra att vi arbetar vidare för att effektivisera arbetet med registrering av de som söker asyl.

Det var i början av veckan som kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson och t.f. kommundirektören Agneta Sjölund skrev brev till SKL, Sveriges kommun och landsting, Länsstyrelsen samt till migrationsminister Morgan Johansson. I brevet redogjorde man för den svåra situation Trelleborg befinner sig i med nära 1 400 ensamkommande barn och unga de senaste två veckorna.

Nu har svaret från Migrationsverket kommit;

- Vi har förståelse för att er kommun har en ansträngd situation med anledning av antalet ensamkommande barn som kommit till kommunen.

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är just nu högre än vad Migrationsverket tidigare beräknat. Under 2015 har 15 261 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige, varav 37 procent sökt i region Syd där även Trelleborgs kommun ingår. Ökningen har varit störst under sommaren och hösten. Endast under september månad sökte 4 697 ensamkommande barn asyl, vilket är det högsta antalet barn hittills som sökt under en enskild månad, säger Åsa Lindberg.

- Effekterna av denna ökning påverkar alla berörda myndigheter som ansvarar för att tillhandahålla boende för och omhändertagande av barnen, skriver regionchefen som avslutar sitt brev med att hon ser fram emot en fortsatt god dialog och ett bra samarbete med Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?