Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Planer för framtiden i kommunstyrelsen

Publicerad:

På onsdag, 7 oktober, samlas kommunstyrelsen i Trelleborg till sitt oktobersammanträde. Flera ärenden gäller planer, såväl för bostadsbyggande som industriområden och centrumplanering.

Ett planprogram har tagits fram för det västra verksamhetsområdet, detaljplanen för ett område på Sjöviksområdet har granskats. Hur framtidens rådhus ska se ut blir enligt förslaget till beslut, en fråga för serviceförvaltningen att titta närmare på. Detaljplanen för Lilla Beddinge 21:32 som syftar till bygget av nya villor, står också på dagordningen.

Bland övriga ärenden har flera bäring på ekonomi – delårsrapport, finansiell rapport och tilläggsanslag för slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter.

Ett medborgarförslag ska behandlas, det gäller den segslitna frågan om hur man ska komma till rätta med tångproblemen i Smygehamn.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?