Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Nya taxor på kommunstyrelsens bord

Publicerad:

En lång rad ärenden som gäller nya taxor för delar av den kommunala verksamheten står på programmet när kommunstyrelsen samlas till årets novembermöte.

Det gäller elnät, brandskyddskontroll och sotning, plan och bygg, kart och mätverksamhet, hjälpmedel, färdtjänst, måltider i korttidsboenden, alkoholhandläggning och familjerådgivning.

Andra frågor som ska tas upp är inrättandet av ett tillgänglighetspris, kommunstyrelsens investerings- och verksamhetsplan, val till beredning av offentlig utsmyckning och övertagande av konstverket Sinnets eufori i Smygehamn.

Åtgärder för det finska förvaltningsområdet, intern kontrollplan, lokalförsörjningsplan och bostadsförsörjning, åtgärdsplan för budget i balans och bidrag till åtgärder för att skydda grundvattnet i Västra Alstad är andra ämnen på agendan.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?